Samarbeta


Tekniska Högskolan har en omfattande samverkan med det omgivande
samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom
byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Tekniska Högskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Samarbete med studenter

Vi tror att verklighetsförankring är en avgörande komponent för kvaliteten på våra ingenjörsutbildningar. Därför har vi skapat något som vi kallar Näringslivsförlagd kurs (NFK) – en 5-7 veckor lång praktik som samtliga våra ingenjörsstudenter genomför. NFK ger företag och andra organisationer en unik möjlighet att knyta kontakt med våra studenter redan under studietiden. 

Annonsera till våra studenter

Har du erbjudanden om jobb, sommarjobb, traineeprogram, praktik, examensarbete eller projektarbete? Då kan du annonsera till våra studenter här.

Examensarbetet är en annan möjlighet att lära känna våra studenter och att säkra er framtida kompetensförsörjning. Under en termin har ni tillgång till en student som kan hjälpa till med aktuella utmaningar och bidra med nya infallsvinklar.

Den årliga näringslivsmässan Karriärum HI WORK är ett perfekt tillfälle för er att träffa studenter och initiera nya samarbeten.

Forskningssamarbete

Vi samarbetar med ett stort antal företag i forskningsprojekt av olika slag. Forskningen bedrivs med de medverkande företagens behov som utgångspunkt. Genom att delta i ett forskningsprojekt får ert företag direkt tillgång till nya och relevanta forskningsresultat. Mer information hittar du på Tekniska Högskolans forskningssidor.

Här kan du se några korta filmer om exempel på vår forskningöppnas i nytt fönster

Kompetensutveckling

Kontinuerlig uppdatering av medarbetares kompetens är en förutsättning för att stärka och bibehålla företagets konkurrenskraft. Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom industriell produktframtagning. Kurserna kan handla om allt från projektledning och inköp till gjuteriteknik.

Internationella campus

För att främja utbildning och forskning i en internationell miljö har Tekniska Högskolan byggt upp ett flertal internationella campus. På så sätt kan vi garantera våra studenter en möjlighet att göra sin praktik eller sitt examensarbete i samverkan med ett företag utomlands. Det här gynnar också svenska företag som verkar globalt och som är i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling och forskning.

Våra internationella campus finns i Sydostasien, Brasilien och Sydafrika. Du kan läsa mer om dem här.

Övriga samarbetsformer

Genom gästföreläsningar får ni en möjlighet att möta våra studenter och bidra med kunskap och erfarenheter från er verksamhet. Ett annat sätt att skapa kontakt med våra studenter är att bjuda in dem till ert företag och presentera er verksamhet. 

Kontakt

Om du vill veta mer om de samarbetsmöjligheter vi erbjuder är du välkommen att kontakta Linda Bergqvist, näringslivsansvarig vid Tekniska Högskolan. 

Du är också välkommen att följa Tekniska högskolan på LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2017-08-11


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information