Bilagor självvärdering kvalitetssäkrningsrbete

Se bilagorna till självvärderingen nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 01. Organisationsöversikt.pdf 237.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 02. Protokoll Stiftelsestyrelsen 2015-03-12.pdf 365.7 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 03. Förenklad koncernledningsmodell vid Högskolan i Jönköping.pdf 1.1 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 04. Hur är läget -slutversion.pdf 218.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 05. Milstolpar inom kvalitet vid JU.pdf 32.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 06. Arbetsordning för Styrelsen (IRU).pdf 119.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 07. Fastställande av Regelverk för Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Jönköping University.pdf 450.4 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 08. Stadgar för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.pdf 293.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 09. Långsiktigt ramavtal med staten.pdf 991.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 10. Avtal för 2018 om utbildning och forskninguppdrag.pdf 5.9 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 11. Ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2018.pdf 360.4 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 12. Strategier Jönköping University 2016-2020.pdf 202.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 13. Policy för kvalitetssäkring av forskning och utbildning vid Jönköping University.pdf 347.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 14. Revision av Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University.pdf 1.1 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 15. Revidering av Bestämmelser för styrdokument vid Jönköping University.pdf 444.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 16. Guide för medarbetarsamtal.pdf 152.8 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 17. Inrättande av strategiska rådgivande organ vid Jönköping University (strategiska råd).pdf 476.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 18. Bestämmelser för Kvalitetsgranskning av utbildning.pdf 47 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 19. Key indicators report 2016.pdf 7.9 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 20. Studentnöjdhetsundersökning ISB SB HT 2017.pdf 696.2 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 21. Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.pdf 2.5 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 22. HLK strategisk kompetensförsörjningsplan 2018-2021.pdf 255.4 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 23. MMI om kännedom om målen 2018.pdf 127.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 24. Lokalpolicy.pdf 72.2 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 25. Campusplan.pdf 2.6 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 26. Åtgärdsplan för likabehandling av studenter vid Jönköping University 2017-2018.pdf 1.4 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 27a. HHJ - Process för framtagande av program.pdf 82.4 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 27b. HHJ - Process för nedläggning av program.pdf 89.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 27c. HHJ - Process för revidering av program.pdf 32.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 28a. HLK_Process för avveckling av program.pdf 111.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 28b. HLK_Process för inrättande av program.pdf 122.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 28c. HLK_Process för revision av program.pdf 112.7 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29a. JIBS Curriculum Process Courses_CHANGE_suggestion for revision.pdf 142.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29b. JIBS Process for curriculum Process - CHANGE of programmes_180409.pdf 166.8 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29c. JIBS Process for TERMINATION of programmes_180409.pdf 130.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29d. JIBS Programme - NEWorCHANGEor TERMINATE _180406.pdf 95.8 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29e. JIBS_Process for curriculum approval _ NEW Programmes _ 180409.pdf 167.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29f. JIBS Course NEW _CHANGE 180406.pdf 93.8 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 29g. JIBS Curriculum Process Courses_NEW_180409.pdf 139.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 30a. JTH_Utbildningsplan allmän studieplan och kursplan - process och datum.pdf 117.9 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 30b. JTH Riktlinjer för utformning, revidering av utbdilningsprogram - innehåll.pdf 193.8 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 31. Kursplan Projektarbete.pdf 22.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 32. Bestämmelser för pilot av cyklisk utbildningsgenomlysning.pdf 61.3 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 33. Tidsplan för kvalitetsgranskning.pdf 33.3 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 34. HHJ Bedömningsmatris kursnivå.pdf 169.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 35. JIBS Programmatris.pdf 44.7 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 36. JTH Matris för forskarutbildning.pdf 76 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 37. Bestämmelser för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Jönköping University.pdf 5.1 MB 2018-07-09 10.28
Bilaga 38. Ansökan till program från anmälan till antagen reserv obehörig.pdf 98.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 39. Handläggningsordning för revidering av antagningsordning.pdf 906.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 40. Ansökan om tillgodoräknande av utbildning.pdf 143.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 41. Att ta ut examen.pdf 298.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 42. Beslut som kan överklagas till överklagandenämnden.pdf 87.1 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 43. Instruktion för överklagandenämnden.pdf 439.5 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 44. Bestämmelser för QR QIP och QAR.pdf 30 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 45. Kvalitetsgranskning av utbildning och utbildningsstödjande verksamhet vid JU.pdf 47 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 46. MMI om jämställdhet 2018.pdf 174.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 47. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.pdf 313 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 48. Rev uppföljning jämställdhetsintegreringsplan.pdf 84.6 kB 2018-07-09 10.28
Bilaga 49. Handläggningsordning för QR och QIP för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf 276.6 kB 2018-07-09 10.28
Stiftelsen Högskolan i Jönköping_Självvärdering.pdf 1.2 MB 2018-07-09 09.29

Sidan uppdaterad 2018-07-09

Om oss
Sidan uppdaterad 2018-07-09

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information