Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning inrättar, följer upp och kvalitetssäkrar examina för utbildning och forskarutbildning.

Ledamöter 2015-2017

- med förlängning till 2018-08-31 enligt rektorsbeslut §711.

Ulla Runesson Kempe, professor, Högskolan för Lärande och Kommunikation, ordförande/dekan

Carina Johansson, lektor, Hälsohögskolan, vice ordförande/prodekan

Jakob Olofsson, lektor, Tekniska Högskolan

Anita Björklund Carlstedt, professor, Hälsohögskolan

Johan Larsson, universitetsadjunkt, Jönköping International Business School

Johan Malmqvist, docent, Högskolan för Lärande och Kommunikation

Pär Sjölander, professor, Jönköping International Business School

Jörgen Gustafsson, lektor, Tekniska Högskolan

Toni Johansson, studentrepresentant

Karin Bertills, doktorandrepresentant

Sekreterare: Ann Olofsson

Handläggare: Mikael Cederfeldt

Mötesdatum 2017

Om inget annat anges hålls mötena i Ha207.
Presidiemöte hålls i rum C1042.

Mötesdatum vt 2018

  • 22 januari, 13-15
  • 20 februari, 13-15
  • 13 mars, 13-15
  • 11 april, 13-15
  • 3 maj, 13-15
  • 21 maj, 13-15
  • 12 juni, 13-16

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns anslagna på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 infördes en ny nämnd, Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Jönköping University. Den ersätter Antagnings- och examensnämnden samt Fakultetsnämnden.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.

Sidan uppdaterad 2018-08-14

Om oss
Sidan uppdaterad 2010-08-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information