Högskoleservice

Högskoleservice är högskolans gemensamma servicebolag. Högskoleservice tillhandahåller väsentligen all stödverksamhet såsom bland annat studieadministration, studie- och karriärvägledning, IT-service, vaktmästeri, information och marknadsföring samt ekonomi- och personaladministration. Högskoleservice leds av en vd som ansvarar för den löpande driften.