Fakta

Högskolan i siffror verksamhetsåret 2017

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 674 mnkr.
7690 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
11501 registrerade studenter.
2336 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 245 mnkr.
49 professorer (årsarb.)
203 aktiva doktorander varav 63 procent kvinnor.
18 doktorsexamina.

Internationalisering

1398 inresande studenter från 60 länder
varav 700 är utbytesstudenter
och 698 är internationella programstudenter,
varav 398 är avgiftsbetalande studenter.
531 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
Omsättning, uppdragsutbildning: 67 mnkr.
237 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

725 årsarbeten (55 procent kvinnor).
383 lärarårsarbeten (51 procent kvinnor),
varav 234 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (47 procent kvinnor),
varav 49 fullgjorda av professorer (31 procent kvinnor).

Ekonomi

909 mnkr i intäkter för koncernen (exklusive kapitalförvaltning) varav 629 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.

Sidan uppdaterad 2018-05-21

Om oss
Sidan uppdaterad 2015-08-17
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information