JIBS Board of Advisors

JIBS Board of Advisors består av externa medlemmar som representerar både den akademiska världen och näringslivet. Styrelsen har till uppgift att ge perspektiv och råd till ledningsteamet genom att delta i en konstruktiv dialog och övervaka skolans kontinuerliga framsteg kring ambitioner och mål.

Folke Snickars

Ordförande.
Professor, KTH, Sverige.

Ordförande för European Regional Science Association, och chefredaktör för Papers in Regional Science. Samordnande redaktör för bokserien Advances in Spatial Science. Har tidigare varit ordförande för flera olika organsiationer, till exempel Föreningen för Samhällsplanering och Stockholms Akademiska Forum.

Frida Boklund

Regionchef Företagarna.

Företagarna är det svenska förbundet för företagare. Det är den största företagsorganisationen i Sverige och representerar cirka 70 000 företagare. Det är en självständig och politiskt obunden organisation som ägs av dess medlemmar. Företagarna har 18 regionala kontor och 260 lokala föreningar och mötesplatser i Sverige.

Thierry Grange

Professor, Founding Dean och ordförande för Strategic Board, Grenoble School of Management, Frankrike

Medlem i EFMD / EPAS ackrediteringsstyrelse. Invald två gånger i AACSB:s styrelse och suttit med i de viktigaste AACSB-kommittéerna. Särskild rådgivare till AACSB:s ordförande för Europa och medlem av French Business Education Degrees Accreditation Board.

Lovisa Hamrin

VD, Herencogruppen.

Herencogruppen är ett familjeägt holdingbolag med säte i Jönköpingsregionen. Gruppen arbetar inom fem områden och har totalt 61 företag och 1 624 anställda. Gruppen omsätter årligen ungefär 3,5 miljarder kronor. Herencogruppen är aktiv inom flera olika områden: Medie- och nyhetsbranschen, metall- och plasttillverkning, industriell paketering, fastigheter och hållbar ledning av små och medelstora företag.

Thomas Hartwig

Entreprenör.

Co-founder and former CTO at King, the online game creator made famous by games such as Candy crush and Farm Heroes saga. Engaged in multiple start-ups, active as investor and business angel, e.g. through investment company Sweet Capital.

Ulrich Hommel

Professor, EBS Business School

Professor of Finance, holding the Chair of Corporate Finance and Higher Education Finance at EBS Business School. Senior advisor Professional Development Services, EFMD. Co-funder of XOLAS, consultancy firm focused on strategic development of business schools and universities.

Anne Huff

Professor, Dublin City University.

PNU Professor Strategy and Innovation at Dublin City University and Academic Director of CLIC, the Center for Leading Innovation & Cooperation. Founding Director of the Advanced Institute of Management Research (AIM).

Anders Malmberg

Professor and Deputy Vice-Chancellor, Uppsala University.

Professor of Economic Geography since 1999 and Deputy Vice Chancellor of Uppsala University since 2012. His main research focus is on industrial dynamics and local and regional economic development.

Sidan uppdaterad 2020-11-02