CUME arbetar för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på JIBS grund-, master- och magisterutbildningar, inklusive programutveckling, processer, och interaktion med studenter. Rådet är beslutande i operativa frågor och rekommenderar beslut till Dean i frågor av strategisk art.

Utbildningschefen leder CUME. Följande är utnämnda ledamöter:

  • JIBS utbildningskoordinator
  • Sekreterare (Högskoleservice)
  • Director for Quality and Accreditation
  • JIBS Programme Directors
  • Academic Registrar
  • International Relations Manager
  • Två representanter från JIBS Student Association (Ordförande plus en)

De utsedda ledamöternas roll är att tala för sin respektive enhet och/eller funktion.
1) För att säkerställa att diskussioner och beslut i CUME representeras av röster inom respektive enhet eller funktion.
2) För att säkerställa att diskussioner och beslut i CUME redovisas och efterföljs inom respektive enheter eller funktioner.