Rekryteringskommitté

Rekryteringskommittén vid Högskolan för lärande och kommunikation ska fungera som en objektiv part när det gäller tillsättandet av tjänster där doktorsexamen krävs.

Rekryteringskommittén har som uppgift att, med utgångspunkt i strategier, långsiktiga mål och kompetensförsörjningsbehov följa upp rekryteringsarbetet samt säkra att varje rekrytering av lärare följer den sakliga, kvalitetssäkra och rättssäkra rekryteringsprocessen.

Sidan uppdaterad 2020-11-20