Forskning

HLK:s entré

Kvalitetsarbete för forskning och forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Forskningen är indelad i fem forskningsmiljöer:

Utöver att utveckla forskningsverksamheten har varje miljö ett ansvar för forskningsbaseringen av programmen på grund- och avancerad nivå vid HLK.

VD är akademisk ledare och har utsett forskningschef att ha att övergripande ansvar för forskningsverksamheten. Varje forskningsmiljö har en utsedd forskningsmiljöansvarig, som ansvarar för att leda och utveckla miljöerna. Vidare finns en forskningsnämnd som ansvarar för forskningsrelaterade frågor, exempelvis att utse sakkunniga.

På JU-nivå finns Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) som bland annat inrättar och avvecklar generella examensrätter. Nämnden har också en granskande funktion.

Forskarskolan

Utbildningsledaren för forskarskolan ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra utbildningen. Doktorandhandbok och individuella studieplaner utgör viktiga dokument.

Sidan uppdaterad 2018-09-18

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information