Kursplaneråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns ett utbildningsråd som består av sex lärare och en studentrepresentant.

Ansvarsområde

  • Bereda och kvalitetsgranska nya och reviderade kursplaner för utbildningsprogrammen och fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.
  • Bereda och kvalitetsganska nya och reviderade kursplaner för programutbildning, fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.
  • Rapportera resultat av granskningarna skriftligen till utbildningschefen i form av ett mötesprotokoll.


Sidan uppdaterad 2020-10-13