Forskningsetiska kommittén

Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att:

  • ge rådgivande forskningsetiska yttranden om studier som inte omfattas av etikprövningslagen
  • bistå forskare med rådgivning inför ansökan till Etikprövningsmyndigheten
  • i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna

Skicka in ett ärende till Forskningsetiska kommittén

Kommitténs sammanträden

2019

22 januari - ärende senast 11 januari
19 februari - ärende senast 8 februari
19 mars - ärende senast 8 mars
23 april - ärende senast 12 april
21 maj - ärende senast 10 maj

Sidan uppdaterad 2019-04-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information