Installera inte Oracle Java SE

Oracle har ändrat sin licenshantering för programvaran Oracle Java SE 8. Programvaran har tidigare varit gratis att ladda ner och installera på datorer. Nu är den avgiftsbelagd per installation och väldigt dyr. Att installera programvaran på samtliga JU-datorer beräknas kosta mellan 4 och 4,5 Mkr per år. JU håller på att byta ut den avgiftsbelagda Java-versionen mot en fri variant som heter AdoptOpenJDK.

Det finns inga tekniska hinder utan all personal kan ladda ner och installera den avgiftsbelagda versionen av Java. Ofta är denna version paketerad tillsammans med en annan programvara men om den är det kommer det under installationsprocessen en fråga om att installera java som du ska svara nej på.  

Du ska inte själv installera Oracle Java SE då det kan bli väldigt dyrt för JU. Från IT-service sida kommer vi regelbundet att skanna JUs datorer efter programvaran och avinstallera den med automatik.

All personal skall köra Java 8 Update 202 fram till att vi uppdaterat till KronoX 5. Om Java blivit avinstallerat från din dator så kan du installera Java 8 Update 202 från Software Center.

OpenJDK JRE/JDK 11 (AdoptOpenJDK) finns att installera från Software Center. 

Om du i ditt arbete trots allt behöver Oracles avgiftsbelagda Javaversion ber vi dig att kontakta IT Helpdesk för en beställning av Oracle Java SE.