Reach out

Reach out är en kurs i kommunikation för att skapa en plattform för forskningskommunikation. Kursen riktar sig till främst till forskare men även doktorander på Jönköping University. Ambitionen med Reach out är att, med hjälp av konkreta exempel och eget arbete, erbjuda verktyg för kommunikation om sin forskning till olika målgrupper. Inslag i kursen är att skriva, publicera, sprida och presentera sin forskning - dels för olika intressegrupper, dels för media.

Kursen genomförs av medarbetare från kommunikationsavdelningen, som tillsammans har nästan ett sekels samlad erfarenhet av kommunikation och journalistik. Efter avslutad utbildning kommer deltagaren ha en bättre förståelse för möjligheterna med att kommunicera sin forskning och även en omfattande verktygslåda att utnyttja. Målsättningen är att göra forskaren framgångsrik i sin kommunikation för att skapa fler och starkare relationer med sin omvärld.

"Målsättningen är att göra forskaren framgångsrik i sin kommunikation för att skapa fler och starkare relationer med sin omvärld"

Under kursens gång kommer forskarens egna arbete att vara i fokus genom eget skrivande av bloggposter och andra former av presentationer utav resultat och analyser, som i nästa steg kan publiceras på Vertikals.se eller spridas inför publik och/eller media.

Förutom medarbetare från kommunikationsavdelningen så deltar även andra personer, som är kopplade till Vertikals, som bollplank och mentorer.

Alla deltagare kommer att bjudas på en lunchmacka. 

”Möt lokalmedia” med Daniel Sjödahl

Daniel Sjödahl är kommunikationsavdelningens journalisträv efter att ha jobbat i 19 år som journalist inom Hallpressen. Han har varit lokalreporter, kriminalreporter, allmänreporter, digitalreporter och vice nyhetschef på Jönköpings-Posten – bara för att nämna något av Daniels långa journalistiska erfarenhet. Daniel kommer att beröra hur nyheter blir till och hur texter för olika ändamål byggs upp. Han kommer ge en bred inblick i journalistens arbete kring nyhetsvärdering, att publicera texter för såväl nyhetsmedia som för den breda allmänheten på exempelvis Vertikals.

”Publicera dig” med Daniel Ekman

Daniel Ekman har jobbat på Jönköping University som kommunikatör sedan 2001 med det mesta som rör kommunikation; webb, foto & film, grafisk produktion, skrivande och allt däremellan. Han jobbar idag med forskningskommunikation och Vertikals. Daniel kommer att prata om bloggande i allmänhet och Vertikals i synnerhet – från idé till färdig bloggpost: hur publicerar man en text, hur fungerar sökmotorer, vad är en bra rubrik och hur kan texten bli sökbar med relevanta sökord?

”Presentera ditt budskap” med Emil Danielsson

Hur inspirerar och engagerar man en publik med ett forsknings-budskap? Möjligheten att sprida sin forskning kräver tydlighet och relevans, men också att man vågar lämna sin comfort zone. För hur mycket vågar man förenkla och tillgängliggöra sin forskning för att sprida sin forskning utan att bli betraktad som oseriös av akademin? I detta steg planerar, förbereder, tränar och presenterar forskaren sitt arbete för olika potentiella åhörare. Emil Danielsson har 25 års erfarenhet från kommunikationsbranschen och har varit projektledare för Vertikals sedan starten 2013 och var även med i arbetet kring JU Live.

”Presentera ditt budskap del 2” med Emil Danielsson

På andra delen av "Presentera ditt budskap" kommer deltagarna att var och en få hålla en kort muntlig presentation inför de andra.  

”Sprida din forskning” med Fredrika Fröjdh och Julia Randau

Fredrika Fröjd och Julia Randau jobbar som kommunikatörer på JU - bland annat med sociala medier. De är båda utbildade inom medie- och kommunikationsvetenskap, och har använt sociala medier flitigt ända sedan Lunarstorm på 00-talet. Idag är det en del av deras profession. Sociala medier ska vara snabbt, socialt och effektivt – och vilka möjligheter och utmaningar finns det med att föra en dialog digitalt?

”Möt reportern, del 1” med Sophie Liljefall

Sophie Liljefall, som jobbar på kommunikationsavdelningen, har ett förflutet med mer än 15 år som journalist inom TV – både lokalt och riks. Hon kommer att ta upp vad som krävs för att forskningsresultat ska uppfattas som intressanta av media, hur media tänker och vad de har för förutsättningar. Här berörs vilka frågor en journalist kan tänkas ställa vid olika typer av situationer och hur man bör – eller inte bör - bemöta det. Här genomförs även en intervju som filmas för senare analys.

”Möt reportern, del 2” med Sophie Liljefall

Detta pass är en uppföljning på ”Möt reportern, del 1”. Tillsammans med de andra på kursen tittar man på intervjun som gjordes under del 1. Vad var bra med intervjun? Vad skulle kunna göras bättre? Vilka lärdomar tar man med sig?