Forskningsprojekt om argentinska kvinnors dagliga kamp för rättvisa

Under tre år studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), hur argentinska kvinnor i vardagen använder olika kommunikationsformer för att nå ökad jämställdhet. Florencia är den första på JU som har beviljats och avslutat ett Global Individual Fellowship inom Marie Sklodovska Curie Actions.

Women in La Plata, Argentina manifest in favor of the legalization of abortion in 2020

Kvinnor i La Plata, Argentina, manifesterar för legalisering av abort 2020.

Argentinska kvinnor utgör 52 procent av landets befolkning men påverkas oproportionerligt mycket av fattigdom, diskriminering och våld. Sedan 2015, när den feministiska rörelsen #NiUnaMenos (en föregångare till #MeToo) startade, har de protesterat mot orättvisorna med stor uthållighet och ökad styrka. Detta har de bland annat gjort genom kollektiva mobiliseringar, såväl på gatorna som online. Florencia undersökte om och hur deras dagliga kamp och användning av fysiska och digitala kommunikationsmedel kan leda till ökad jämlikhet och rättvisa. Den treåriga studien inleddes i slutet av 2020.

– Projektet var ursprungligen utformat för att jag skulle tillbringa två år i Argentina. Men eftersom internationella resor var begränsade under covid-19-pandemin ändrades detta så jag tillbringade de första åtta månaderna av projektet med att arbeta i Sverige och bedriva forskning på distans. I slutändan tillbringade jag totalt 18 månader i Argentina under projektet, som också inkluderade vistelser i Mexiko och Storbritannien, säger Florencia.

Forskningsprojektet, med namnet ”Micro-technopolitics of engagement: Women's everyday communicative practices, digital citizenship and democracy in Argentina”, möjliggjordes då Florencia, i hård konkurrens, beviljades tre års finansiering för att genomföra ett Global Individual Fellowship.

– Att ha möjlighet att fokusera på forskningsprojektet på heltid i tre år gjorde att jag kunde utveckla, utvidga och stärka min förmåga som forskare. Tre år kan låta som en lång tid, men när man tänker på de många steg och uppgifter som det innebär att bedriva forskning inser man att det inte är det. Att fokusera på bara en sak kan låta tråkigt, men kvalitativ forskning innebär att man måste hantera en komplex, ständigt föränderlig verklighet i varje steg, så man har faktiskt aldrig tråkigt, säger hon.

”Kommunikativ vardagsaktivism är en viktig del av kvinnors handlingsutrymme”

Näsduk #NiUnaMenos i Buenos Aires, Argentina, under mobiliseringen på Internationella kvinnodagen 2023

Näsduk #NiUnaMenos i Buenos Aires, Argentina, under mobiliseringen på Internationella kvinnodagen 2023.

Projektet undersökte hur kvinnor i Argentina efter covid-19 använder olika former av kommunikation för att stärka sig själva och nå ut med sina budskap. Resultaten visar hur kvinnor i vardagen kommunicerar om de problem som påverkar dem, de hinder de möter och de förändringar de skulle vilja se.

– Jag visade att kommunikativ vardagsaktivism är en viktig del av kvinnors handlingsutrymme som gör det möjligt för dem att uppfylla olika strategiska syften, men som i sig är otillräcklig för att lösa det bredare problemet med könsorättvisa. Dess användbarhet begränsas av demokratiska brister som otrygghet, politisk polarisering, en informationsinfrastruktur som är bortkopplad från kvinnors behov och verklighet samt den ihållande bristen på framsteg mot jämställdhet mellan könen, säger Florencia.

Under projektets gång skrev Florencia två rapporter till Europeiska kommissionen, tre vetenskapliga artiklar, och två bokkapitel. Hennes resultat har presenterats på både engelska och spanska.

Det treåriga projektet gav ringar på vattnet. I slutet av förra året beviljades Florencia forskningsanslag av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att under ett år kunna skriva en bok om sina resultat.

  • Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation
2024-04-26