Samverkan ökar lärandet – ett led till att förbättra medborgares livsvillkor

Nu ska forskningen göras mer tillgänglig för socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Forskare från Hälsohögskolan vid Jönköping University och Lunds universitet har tillsammans med Jönköpings kommun startat projektet ”Mot ett Socialförvaltingsuniversitet – samverkan mellan praktik och akademi”. Det övergripande målet är att förbättra medborgares livsvillkor.

Ulrika Börjesson är projektledare och arbetar som forskningsledare vid Jönköpings kommun.

Initiativet kommer från Jönköpings kommun som arbetar mot att bli en mer lärande organisation där projektet ska bidra till att skapa strategier, spridning och förankring av kunskap på olika sätt. Ulrika Börjesson är projektledare, hon arbetar som forskningsledare vid Jönköpings kommun och har även en bakgrund som forskare på Hälsohögskolan inom socialt arbete. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar projektet och bakgrunden är den nya socialtjänstlag som träder i kraft 2025 där det krävs ett mer evidensbaserat arbetssätt för socialförvaltningen.

- Förutom att bidra med organisatorisk utveckling och innovation, är det ännu viktigare övergripande målet med projektet att förbättra medborgares livsvillkor, säger Ulrika Börjesson.

”Unikt att tänka övergripande”

Projektet består av fyra delar:

  • forskningspodd – spridning och implementering av kunskap
  • forskning i förvaltning – systematisk dokumentation och uppföljning,
  • forskningsseminarium – chefsmöten som arena för kunskapsspridning, implementering och lärande
  • från referensgrupp till styrgrupp – utforskande av ledningssystem för samverkan i ett framtida Socialförvaltningsuniversitet.

Från Hälsohögskolan är professor Monika Allgurin, involverad i projektet. Hon ska bidra med dokumentation och analysera strukturer för att kunna sprida relevant forskning vidare i verksamheten. Hon ska också genomföra omvärldsbevakning. Det unika i projektet är att tänka övergripande och se lärandet som ett naturligt inslag i socialförvaltningens arbete.

- Målet är att 2026 ha utvecklat en plattform som attraherar både medarbetare och forskare, säger Ulrika.

Projektet pågår från april 2024 till sista december 2026.

Kontakt

Ulrika Börjesson, Fil.dr.

Forskningsledare, Socialförvaltningen Jönköpings kommun

Affilierad till Jönköping University, Avdelningen för Socialt arbete, Hälsohögskolan

Telefon: 0701-839940

E-post: ulrika.borjesson@jonkoping.se

2024-04-25