Byggprojekt.

Forskare vid Tekniska Högskolan har hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen inom byggindustrin. Genrebild: Unsplash

Effektivare informationsöverföring i byggbranschen

Belysning är en viktig faktor när byggindustrin planerar för framtidens hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader. Nu har forskare vid Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder.

Forskningsteamet bakom MAP4Light och ProFlow.

Forskningsteamet bakom MAP4Light och ProFlow: Forskningsledare Peter Johansson, doktorand Rahel Kabede, projektledare Annika Moscati och universitetslektor He Tan.

Ett byggprojekt är komplext och består av ett stort antal komponenter från tillverkningsindustrin. Komponenter vars egenskaper och funktion ofta är direkt beroende av varandra för att skapa de mänskliga, miljömässiga och ekonomiska värden som ett hållbart byggprojekt kräver.

Även om tillverkningsindustrin redovisar sin produktdata digitalt så saknas det generella system. Tillverkarna gör sitt bästa för att tillgodose intressenternas informationsbehov, men var och en har löst det på sitt eget sätt. Den som planerar ett projekt har helt enkelt svårt att jämföra olika produkter med varandra och att synkronisera dem i kedjan.

Avancerad mjukvara

Belysningen är en viktig del av en byggnads inomhusklimat med stor påverkan på energieffektivitet och människors hälsa. Belysningen är också nära kopplad till flera av byggnadens andra funktioner; till exempel dagsljusinfall genom fönster samt temperatur och friskluft via värmesystem och ventilation.

Och nu har forskare vid JTH hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder. Detta i forskningsprojektet MAP4Light där belysningsföretaget Fagerhult och Elitfönster deltog med praktiska exempel från sin verksamhet. Forskarna samlade in information om tillverkarnas produktdata och hur de idag erbjuder denna data utifrån marknadens förmodade behov.

–Baserat på informationen har vi gjort en utvärdering av data och byggt en mjukvaruprototyp. Med hjälp av prototypen visar vi hur den produktdata som ljusdesignern behöver kan hämtas automatiskt från tillverkarna. Detta för att kunna skapa en hållbar ljusmiljö i relation till resten av byggprojektet, berättar Peter Johansson på JTH som är forskningsledare för projektet.

Grafik.

I forskningsprojektet MAP4Light har forskare vid JTH hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder.

En mer hållbar belysningslösning

I utvecklad form kan mjukvaran gå ut på webben och automatiskt hämta in den information som ljusdesignern behöver. Den som planerar belysningen slipper att mata in separat information från olika tillverkare, vilket bidrar till att man enklare kan jämföra olika alternativ och därmed uppnå en mer hållbar belysningslösning.

Även om Fagerhult själva har kommit långt i processen genom sina egna initiativ, så såg man också JTH:s forskningsprojekt som ett sätt att jobba visionärt och ligga i utvecklingens framkant. Företaget investerar just nu kraftigt i digital utveckling av produktdata och ser projektet som en del av förberedelserna inför EU-kommissionens lagkrav på digitala produktpass som kommer att träda i kraft inom några år.

–Med forskningsresultatet i ryggen är vi bättre förberedda inför förändringen. Vi kan addera relevant data och dessutom erbjuda våra kunder mervärden på ett sätt som gynnar alla i hela kedjan, säger Klas Rejgård som är produktdataspecialist på Fagerhult.

Klas Rejgård och Tobias Andersson på Fagerhults Belysning.

Fagerhult har varit en viktig samarbetspartner i forskningsprojektet MAP4Light. Klas Rejgård är specialist på produktdata och belysningsstandarder och Tobias Andersson är ansvarig för Product Data Management. Foto: Fagerhult, Dennis Boij.

Regional förankring

Förutom att projektet har kartlagt befintliga informationsflöden och behov har forskarna även utvecklat avancerade digitala verktyg som kan bidra till bättre och mer hållbara ljusmiljöer.

–JTH tillhör i dag ledarna inom byggnadsinformationsmodellering. Vi har också en stark regional förankring som gör det möjligt att knyta till oss företag i tillverkningsindustrin. Många av dem är verksamma inom just bygg, byggkomponenter och belysning. Nu hoppas vi att detta ska kunna omsättas praktiskt ute i byggindustrin och i bidra till mer hållbara ljusmiljöer för både människa och klimat, säger Annika Moscati som är projektledare och docent ICT-BIM vid avdelningen för Byggnadsteknik och belysningsvetenskap vid JTH.

Läs en bloggpost på Vertikals om projektet

2024-04-02