Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln mer stressade än män

Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln står inför en ökande risk för utbrändhet jämfört med deras manliga kollegor. Enligt forskning från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University är nästan hälften av kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln drabbade av höga nivåer av utbrändhet, vilket är betydligt högre än för männen inom samma bransch.

Foto: Jacob Lund

Nästan hälften av de nya företagen inom detaljhandeln i Sverige startas av kvinnor, vilket gör att de idag spelar en central roll. Forskningen visar dock på en oroande trend – nämligen att kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln upplever avsevärt högre stressnivåer och är mer benägna att drabbas av utbrändhet än deras manliga motsvarigheter.

- Data som vi har tittat på visar på en uttalad könsskillnad. Nästan hälften av de kvinnliga entreprenörerna inom detaljhandelssektorn rapporterar höga nivåer av utbrändhet, jämfört med bara en tredjedel av de manliga entreprenörerna. Intressant är att denna skillnad i utbrändhetsnivåer verkar vara specifik för kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln och inte gäller för manliga och kvinnliga anställda som arbetar under dessa entreprenörer, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi på JIBS och en av forskarna bakom studien.

Huvudansvaret för det osynliga arbetet

Vad ligger då bakom den ökande utbrändheten bland kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln? En viktig faktor är den upplevda arbetsbördan. Enligt forskningen känner 32 procent av kvinnliga entreprenörer sig överväldigade av sina arbetsuppgifter, jämfört med 22 procent av männen.

Detaljhandelsbranschen, med dess långa arbetstider och intensiva arbetsmiljö, verkar inte tillräckligt stödja kvinnor som navigerar mellan både sina professionella roller och hushållsroller. Trots att jämställdheten i hemmen har gjort stora framsteg så bär kvinnor fortfarande huvudansvaret för det osynliga arbetet, med att organisera, planera och koordinera familje- och hushållsaktiviteter. Dessa dubbla roller förstärker den upplevda stressen och intensiteten i de kvinnliga entreprenörernas arbetsbörda.

Digitala kanaler ökar risken

Dessutom så bidrar övergången till digitala kanaler risken för utbrändhet hos de kvinnliga entreprenörerna. Nästan hälften av dem som använder dessa kanaler rapporterar höga nivåer av utbrändhet, jämfört med bara en knapp fjärdedel av männen. Digital användning suddar ut gränserna mellan arbete och privatliv, vilket gör det svårt att koppla av och balansera arbetslivet. Till exempel kan de hamna i att hantera onlineförsäljning sent på kvällen efter en lång arbetsdag i butiken, vilket påverkar deras personliga tid och vila negativt.

- Vår forskning belyser de ofta förbisedda utmaningarna som kvinnliga entreprenörer inom detaljhandelssektorn står inför, och understryker det kritiska behovet av specialiserat stöd och ingripanden. Framåt är det viktigt att erkänna och adressera de bidragande faktorerna till denna utbrändhetsepidemi, för att säkerställa att kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln kan blomstra utan att kompromissa med sin hälsa och sitt välmående, säger Lucia Naldi.

Forskningen är en del av en bredare studie, Growing pains in scale-ups: How scaling affects new venture employee burnout and job satisfaction. Den handlar om välbefinnandet hos ägare av nyligen etablerade privata företag, specifikt företag som är yngre än tio år. Den använder data från den Svenska Arbetsmiljöundersökningen (SWES) och arbetsgivar-anställd-matchad statistik som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån.

Studien är gjord av JIBS-forskarna Karin Hellerstedt och Lucia Naldi, tillsammans med JIBS-doktoranden Mohamed Genedy och Johan Wiklund, AI Berg Endowed Chair och professor i entreprenörskap vid Whitman School of Management, Syracuse University.

Läs en bloggpost på Vertikals om forskningen.

Kontakt

2024-03-08