Storsatsning på AI-forskning vid Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan.

KK-stiftelsen beviljar 13,5 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) beviljar 12,3 miljoner kronor till AI-projektet ETIAI inom forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).

Kerstin Johansen, forskningschef på JTH.

- Det är glädjande för oss och vår strategiska utveckling att vi fått vår verksamhetsplan godkänd för 2024, säger Kerstin Johansen, forskningschef på JTH.

– Den positiva utvecklingen fortsätter vid JTH för den forskning och utbildning som tas fram tillsammans med näringslivet. Samtidigt som lärosätets styrkeområden inom gjuteriprocesser, hållbar produktutveckling och människocentrerad industriell AI fortsätter att utvecklas ser vi också en stark internationell utveckling, inte minst genom den nya positionen som Europauniversitet, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Godkänner SPARK:s verksamhetsplan

I mitten av december kom beskedet att KK-stiftelsen godkänner verksamhetsplanen för 2024 för SPARK och beviljar sammanlagt 13,5 miljoner kronor till tre projekt inom den forsknings- och utbildningsmiljön. Utöver synergiprojektet ETIAI (Effektiv och trovärdig AI) bidrar KK-stiftelsen med 610 000 kronor till en internationell gästprofessur inom gjutna produkter och 546 000 kronor till en adjungering från Husqvarna kopplat till elektronmikroskopi.

- Det är glädjande för oss och vår strategiska utveckling att vi fått vår verksamhetsplan godkänd för 2024, och att våra insatser bedöms ligga i linje med vår strategiska utveckling för JTH, säger Kerstin Johansen, forskningschef på JTH och programchef för SPARK.

"En stor utmaning för många företag"

- Vi är naturligtvis extremt glada för att KK-stiftelsen valt att stötta vårt projekt. Vi kommer bland annat att studera hur man testar och snabbt utvecklar säker och tillförlitlig mjukvara som implementerar AI-metoder. Just implementering och testning av datadrivna system för beslutsstöd är i dag en stor utmaning för många företag, säger Lars Carlsson, avdelningschef för avdelningen för datavetenskap och projektledare på JTH för ETIAI.

Projektet ETIAI kommer att vara till stor nytta för tillverkningsindustri, men gynnar egentligen alla typer av verksamheter, vilket exemplifieras av våra starka företagspartners, GKN, Mölnlycke Healthcare och Husqvarna, fortsätter Lars Carlsson.

Läs mer om SPARK:s tre styrkeområden här Öppnas i nytt fönster.

Denna modul är inte konfigurerad än.
2023-12-19