”Snabbare och bättre resultat till en lägre kostnad”

Företag som är samarbetspartners till forskningsprojektet IDEAL.

Tekniska Högskolan har inom IDEAL-projektet samarbetat med Husqvarna, Fredrik Cederholm, OBOS, Carl-Johan Sigfridsson,Fagerhults Belysning, Kristin Björkman, och Thule, Joel Johansson.

Den 1 december höll ett forskarlag på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) resultatkonferens för forskningsprojektet IDEAL på Science Park Towers i Jönköping.
- Med de här forskningsresultaten får vi snabbare och bättre resultat till en lägre kostnad, säger Joel Johansson, Digitalization Specialist på Thule, som är ett av partnerföretagen i projektet.

IDEAL fokuserar på integrerade produkt- och produktionsplattformar i industriell produktframtagning. Det handlar om balansen mellan att utveckla nya produkter som kunderna efterfrågar och att göra det på ett snabbt, hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Fagerhult, Husqvarna, Obos, Thule och YaPLM är partnerföretag till IDEAL, som efter fyra år nu är inne i sin slutfas.

Vägledning för att öka sin produktvariation

Carl-Johan Sigfridsson, hållbarhetschef på OBOS, berättar att de har haft svårt att få lönsamhet i att ta fram specialprodukter till kunder. Genom IDEAL-projektet har de fått vägledning för hur de kan öka sin produktvariation och samtidigt vara lönsamma.

Nya tankebanor

Fredrik Cederholm, Head of PMO på Husqvarna, framhåller att de har fått mycket input och nya tankebanor om vad de behöver jobba vidare med efter IDEAL. Han uppskattar besöken hos de andra företagen i projektet för att se hur de jobbar och få del av deras möjligheter och utmaningar. Kristin Björkman, projektledare på specialprojekt på Fagerhult, påpekar att de genom IDEAL-projektet har förbättrat sin kommunikation mellan företagets avdelningar.

Avancerade simuleringar

Joel Johansson berättar att det i dagsläget krävs en beräkningsingenjör för att köra deras avancerade simuleringar för tillverkningsprocesser på Thule, men genom IDEAL kan det jobbet nu skötas av en konstruktör. Dessutom kommer de att kunna köra produktsimuleringar, vilket de tidigare lagt ut på en underleverantör.

”En viktig utbildare av vår kommande arbetskraft”

Samtliga av partnerföretagen till IDEAL betonar värdet och nyttan av det akademiska perspektivet de får genom att samarbeta med JTH.

- JTH är en viktig utbildare av vår kommande arbetskraft och vi har anställt många studenter som har pluggat där. Vi får in värdefull kompetens och kan sedan bidra med ny kunskap tillbaka till JTH, säger Carl-Johan Sigfridsson.

- Vi har flera samarbeten med JTH, vilket är ett jätteviktigt utbyte för oss. Vi får hela tiden input från JTH in i vår verksamhet och skolans studenter bidrar med viktig kompetens till oss, säger Fredrik Cederholm.

Ifrågasatt och inspirerat företagen

Fredrik Elgh, professor i produktutveckling på JTH och projektledare för IDEAL, framhåller att projektet gynnar företagen genom att JTH-forskarna kommer in med en annan infallsvinkel där de har ifrågasatt, men även inspirerat deltagarna kring frågeställningar om discipliner och gränsdragningar inom företagen.

- Vi har bidragit till diskussioner och dialoger som kan ge inspireration till företagen och tillsammans har vi utvecklat specifika metoder och arbetssätt som företagen kan testa och utvärdera och i förlängningen implementera för att förbättra verksamheten, säger Fredrik Elgh.

2023-12-08