Hållbarhet i fokus på årets sista JU LIVE

Torsdagen 30 november var det dags för årets sista upplaga av föreläsningsserien JU LIVE. Dagens talare var Thomas Cyron, universitetslektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University. Temat var den så kallade cirkulära ekonomin, vad den innebär och hur olika aktörer i Jönköping kan bidra till den.

Thomas Cyron

Föreläsningen började med en genomgång av vad den cirkulära ekonomi innebär. Kortfattat kan man säga att det handlar om att återanvända eller återvinna produkter och material i stället för att utvinna nya naturresurser, producera, konsumera och slänga. Det är en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser.

Den biologiska och den tekniska cykeln

Inom den cirkulära ekonomi pratar man om två olika typer av kretslopp eller cykler: den biologiska och den tekniska cykeln.

Den biologiska cykeln cirkulerar mat och biobaserade material – som är ofarliga för hälsan och miljön. Helt enkelt nedbrytbara material, som är designade för att återgå till biosfären (naturen) utan att orsaka skada. Till exempel kan produkter i den biologiska cykeln generera gödsel eller biogas.

Den tekniska cykeln är produkter, komponenter och material som är designade för att exempelvis kunna återanvändas, repareras, renoveras eller materialåtervinnas.

- Vi bör behålla produkter så länge som möjligt, för att få ut det ”högsta värdet”. Ett alternativ är exempelvis att använda produkter för annat än de var tänkta för från början, genom att återanvända material. Man kan genom att renovera en produkt göra om den till en helt annan produkt, sade Thomas Cyron i sin föreläsning.

Thomas Cyron pratade även om Regeringens mål för att Sverige ska bli mer cirkulärt. Detta ska ske genom bland annat fyra fokusområden:

  1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Regeringens mål går att läsa mer om här: https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/bilder/klimat--och-naringslivsdepartementet/klimat-och-miljo/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/

Stora utmaningar

Även om Sverige är bland de ledande länderna när det gäller återvinning och återanvändning har vi stora utmaningar. Till exempel har vi en väldigt stor produktion av så kallade ”jungfruliga material”, det vill säga material som är nyutvunnet och inte en del av kretsloppen, som mycket av vår produktion av exempelvis stål och trä.

- Den cirkulära ekonomin kan bidra till en hållbar framtid om den också leder till en absolut minskning av resursförbrukningen, sade Thomas Cyron.

När det gäller den cirkulära ekonomin i Jönköpingsregionen finns det mycket kvar att göra. Regionen hamnar näst sist av alla regioner i Sverige enligt ett Circular Economy Index för Sverige, framtaget av bland annat Almas Heshmati, professor i nationalekonomi på JIBS.

Thomas Cyron, Mariana Morosanu och Therese Silvander

Torsdagens JU LIVE avslutades därför med ett panelsamtal mellan Thomas Cyron och Therese Silvander, miljöingenjör och förändringsledare inom energi- och transportsystem på Sweco och med lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor samt Mariana Morasanu, hållbarhetsstrateg på Region Jönköpings län. Bland annat pratade de om att idag är det i mångt och mycket näringslivet som driver den hållbara omställningen – tidigare var det främst det offentliga – och när näringslivet är med på tåget så går det fort. Man lyfte även ett antal olika goda exempel på cirkulär ekonomi som pågår i Jönköping, som exempelvis Circular Center, Cykelköket, RE:match och satsningar på cirkulär ekonomi på Asecs köpcentrum.

Detta var årets sista upplaga av föreläsningsserien JU LIVE men konceptet återkommer i vår med fler spännande föreläsningar och samtal.

2023-12-04