Integrera ljussimulering för bättre inomhusmiljöer

Anahita Davoodi, doktorand vid Tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University, disputerade nyligen med sin avhandling ”Supporting Evidence-Based Design Using Lighting Simulations – A Framework for Lighting Simulation of Visual Comfort in Building Design”. Resultatet av avhandlingen kan förbättra belysningen i byggda miljöer med särskilt fokus på visuell komfort på kontor.

Anahita Davoodis avhandling handlar om att använda ljussimuleringar som ett verktyg för att förbättra ljusförhållandena i kontorsmiljöer med fokus på visuell komfort. Studien består av tre huvudmål:

  1. Förstå hur ljussimuleringsverktyg används genom att undersöka erfarenheter och behov hos ljusdesigners.
  2. Utveckla ett konceptuellt ramverk för att integrera ljussimuleringar i en evidensbaserad designprocess.
  3. Testa detta ramverk genom två fallstudier i verkliga kontorsmiljöer.

Först undersöktes användningen av ljussimuleringsverktyg bland ljusdesigners där det visade sig att DIALux var det mest använda verktyget. Efter fem år gjordes en uppföljningsundersökning som visade att DIALux fortfarande var populärt, men att användningen av Radiance-baserade (Radiance är en uppsättning verktyg för att utföra ljussimulering) program hade ökat.

Evidensbaserad design (förkortad EBD) är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som undersöker effekten av den fysiska miljöns utformning på människor utifrån mätbara studier och forskningsresultat. EBD implementeras främst inom vårdens arkitektur.

Källa: Wikipedia

I den andra delen av studien skapades ett konceptuellt ramverk, kallat EBD-SIM, för att integrera ljussimuleringar i evidensbaserad design. Detta ramverk testades i två fallstudier i kontorsbyggnader. Resultaten visade att belysningsstyrka hade den starkaste kopplingen till visuell komfort. Det visade sig också att utvärderingar vid olika tider på året var nödvändiga för en mer korrekt bild av användarnas upplevelse av ljuset.

Remverket erbjuder flera fördelar

Slutligen visade studien att användning av ljussimuleringsverktyg i evidensbaserade utvärderingsprocesser har flera fördelar, inklusive möjligheten att generera objektiva bevis för ljusmiljöns egenskaper och ytterligare beräkningsvärden för vidare analys.

- Den har potential att användas av belysningsdesigners, arkitekter och forskare inom belysningsområdet för att tillämpa ramverket EBD-SIM. Ramverket erbjuder flera fördelar, inklusive 1) att underlätta meningsfullt samarbete mellan olika intressenter, 2) att ge systematisk inblick i användarnas krav, 3) att använda tidigare forskning på ett systematiskt och transparent sätt för att uppnå giltiga, effektiva och tillgängliga resultat, samt 4) att möjliggöra både kvalitativa och kvantitativa bedömningar, säger Anahita Davoodi.

Anahita Davoodis har en mångfacetterad bakgrund. Hon är född i Isfahan i Iran och har en kandidatexamen i programvaruutveckling, en masterutbildning i Energy Resource Recovery samt en licentiatexamen i miljöpsykologi. Hon vill efter sin disputation fortsätta forska för att förbättra ljudkvalitén i inomhusmiljöer.

Avhandlingen går att ladda hem här.

Kontakt

2023-10-20