Forskning i fokus i fem fullmatade föreläsningar

25-29 september var det en vecka med fokus på forskning och forskningskommunikation på Jönköping University. Under veckan deltog forskare från de fyra fackhögskolorna, tillsammans med externa gäster, i lunchföreläsningar/samtal på högskolebiblioteket.

En föreläsare står och pratar inför en månghövdad publik

Ingemar "Pingo" Kåreholt pratar om stress i arbetslivet

På måndagen 25 september startade forskningsveckan under rubriken "Artificiell intelligens – för och emot mänskligheten". Artificiell intelligens (AI) är en av vår tids mest omdanande företeelser. I dagsläget varierar förväntningarna från rena domedagsscenarier där ”maskinerna tar över världen” till förhoppningar om snabba och banbrytande upptäckter inom t.ex. sjukvård och medicin. Först pratade professorerna Ulf Johansson och Annika Engström, från Tekniska högskolan i Jönköping, om sin respektive forskning om AI. Det följdes upp med en paneldebatt där även Ann Aldén, präst i Svenska kyrkan deltog. Samtalet handlade bland annat om etiska dilemman kopplade till AI.

–Spännande att få en liten inblick i AI-världens snabba utveckling. Att människan är vetgirig till sin natur, likt skapelseberättelsens bild om kunskap på gott och ont, och om vårt ansvar för densamma, säger Karin Edwardsson, besökare och till vardags kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Från vänster: Anders Jonzon, kommunikationschef JU och moderator, Ann Aldén, Ulf Johansson och Annika Engström.

På tisdagen var det dags för Jönköping International Business School (JIBS). Då presenterade Lucia Naldi och Timur Uman, professorer på JIBS, sin forskning om "Dottereffekten gör företag mer jämställda". Deras forskning visar att svenska företag som leds av en manlig vd som har döttrar blir mer jämställda, men först när de som pappor inser hur tufft flickor och kvinnor har det. En paneldebatt ägde sen rum där de båda professorerna samtalade med Sigge Antonsson, Ludvig & Co, samt med Annika Cederfeldt Jiby, Handelskammaren Jönköpings län. Samtalet handlade främst om jämställdheten – eller brist på – i näringslivet och hur man kan göra för att förbättra den.

Från vänster: Anders Jonzon, Annika Cederfeldt Jiby, Timur Uman, Sigge Antonsson och Lucia Naldi.

Från terrorism till yoga

Onsdagen ägnades åt något helt annat, nämligen terrorism. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, pratade om sin forskning om terrorism i allmänhet och jihadism i synnerhet. Han har bland annat intervjuat både aktiva och före detta jihadister och släppte 2022 boken "Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”. Anna-Lena Lodenius, journalist och expert på extremism pratade om hur terrorism idag i mångt och mycket begås av ensamma gärningsmän, eller mycket små grupper, som inte är medlemmar av större nätverk – men inspirerade av olika större rörelser. Efteråt följde en paneldebatt där även Tommy Josefsson, integrationsstrateg i Jönköpings kommun deltog och gav sin syn på det lokala säkerhetsläget.

Från vänster: Marco Nilsson, Tommy Josefsson och Anna-Lena Lodenius.

På torsdagen fick besökarna lära sig mer om hur de kan få en hälsosammare ålderdom. Först ut var Peter Blomstrand, biträdande professor på Hälsohögskolan och överläkare i Region Jönköpings län. Han pratade om hur yoga, och annan mind body-träning som exempelvis tai chi och pilates, kan användas för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning hos friska vuxna över 55 år. Professor Ingemar "Pingo" Kåreholt, Hälsohögskolan, pratade om hur bland annat hur vår arbetsmiljö påverkar oss även som äldre. En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få både fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Till paneldebatten anslöt Astrid Hassel, pensionerad barnmorska som ägnat sig åt yoga regelbundet i ett tiotal år. Slutsaten kan man säga var "stressa mindre, yoga mer".

– En mycket givande och inspirerande presentation av forskning som vi yogautövare väntat länge på och som är så viktig. Att skapa och bibehålla hälsa, både fysisk och mental, är en av de viktigaste pusselbitarna i samhället och detta gör denna forskning väldigt viktig. Formatet med lunchföreläsning känns lättillgängligt och upplägget var väl avvägt mellan presentation av forskningen, resultat och frågeställningar. Föreläsarna visade på stor kunnighet och entusiasm vilket gör budskapet lätt att ta till sig, säger Emma Thudeen, besökare och yogalärare på Yogabeat.

Från vänster: Peter Blomstrand, Ingemar "Pingo" Kåreholt, Astrid Hassel och Sophie Liljefall, moderator.

Forskningskommunikation i fokus

Fredagens fokus var lite mer av det inåtblickande slaget, då temat var "forskningskommunikation för forskarens egen skull". I år fyller Jönköping Universitys bloggportal Vertikals tio år. Vertikals står för forskningskommunikation på ett nytt sätt, med forskarnas egna ord i fokus. I ett samtal om forskningskommunikation i allmänhet – och Vertikals i synnerhet – medverkade Charlotta Mellander, professor på JIBS och en av initiativtagarna till bloggen, Emil Danielsson, före detta projektledare, och Lovisa Hamrin, ordförande för The Hamrin Foundation, som varit med och finansierat projektet under hela resan. Avslutningsvis pratade Anders Jonzon, kommunikationschef på JU, om hur JU jobbar med Vertikals och forskningskommunikation i dagsläget och hur framtiden ser ut.

– Det var mycket roligt att arrangera denna vecka om vår forskning på JU. De inblandade forskarna har varit mycket kreativa i sina upplägg av seminarierna och vi har haft externa gäster som matchat forskarna på ett konstruktivt sätt. Forskning och dess kommunikation är viktiga delar av JU:s verksamhet. Det är klart att vi måste följa upp denna jubileumsvecka, säger Anders Jonzon.

Från vänster: Charlotta Mellander, Lovisa Hamrin, Emil Danielsson och Anders Jonzon.

2023-10-04