Unik bok kartlägger jihadismen i Skandinavien

I en unik bok kartläggs nu jihadismen i Skandinavien. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University (JU) fokuserar i sin forskning på våldsamma konflikter i internationell politik. I boken ”Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”, sammanfattar, kartlägger och utvecklar han nu flera års forskning om jihadism.

Fyra beväpnade personer i motljus

Marco Nilsson har intervjuat aktiva och före detta jihadister, även IS-krigare. Han har också intervjuat rekryterare och vänner och bekanta till jihadisterna. Han har jämfört de före detta jihadisterna som stred i Bosnien och Afghanistan med de som strider i Syrien.

– Med inbördeskriget i Syrien och många utländska resenärer blev jihadism ett viktigt samhällsfenomen även i Sverige. Hundratals reste till Syrien från Sverige, men vi visste inte mycket om jihadisternas motiv och hur de påverkades av kriget. Vi visste inte heller om eller hur dessa Syrienresenärer var annorlunda jämfört med tidigare generation av svenska jihadister, säger Marco Nilsson.

Sluten värld

Boken fokuserar på hur jihad förändrar jihadisterna och hur jihadismen har förändrats. Nilsson menar att det finns generationsskillnader mellan jihadisternas beteenden och idéer. Med kriget i Syrien har jihadiströrelsen radikaliserats med exempelvis starkare apokalyptiska idéer och större tendenser att förklara andra muslimer som avfällningar.

– Det svåraste var att få tag på jihadister. Deras värld är ganska sluten och för att kunna genomföra intervjuer behövde jag ägna mycket tid åt att lära känna folk som förhoppningsvis skulle kunna hjälpa mig att träffa både aktiva och före detta jihadister, säger han.

Han menar att radikalisering och avradikalisering hänger ihop. För att bättre förstå hur en person kan avradikaliseras måste man förstå vad som motiverat honom eller henne att gå med i en jihadistisk grupp och hur han eller hon har påverkats av socialiseringsprocesser i den jihadistiska gruppen.

– Det som förvånade mig mest var att när jag väl kommit i kontakt med möjliga intervjupersoner, så var de ganska öppna och villiga att prata om sina erfarenheter, speciellt före detta jihadister. Aktiva jihadister var mera reserverade, vilket är förståeligt eftersom de fortfarande var mitt i radikaliseringsprocessen, avslutar Marco Nilsson.

2022-12-08