21,4 miljoner till forskarskola om nära vård

I en utlysning om forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har Vetenskapsrådet beviljat 21,4 miljoner till en ny forskarskola som Hälsohögskolan, Jönköping University, kommer att starta tillsammans med Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Dalarna.

Foto: Vanessa Vera Forsberg

Den nya nationella satsningen syftar till att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar – men även för att säkra kompetensförsörjningen av forskare och lärare till hälso- och sjukvårdsutbildningar på längre sikt.

- Forskarskolan knyter väl an till temat i Hälsohögskolans profilområde för forskning relaterat till Nära vård, vilket är mycket positivt, säger Eleonor Fransson, forskningschef på Hälsohögskolan.

Ansökan, som sker i samverkan med Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Dalarna, har också stöd från bland annat Region Jönköpings län och kommunerna i länet genom Kommunal utveckling.

– De beviljade medlen för Forskarskolan i Nära vård kommer stärka ett redan bra samarbete mellan de medverkande lärosätena. Forskarskolan kommer även ske i samverkan med den nyligen uppstartade forskarskolan i Nära vård som Region Östergötland sedan tidigare har initierat säger Jan Mårtensson, föreståndare för forskarskolan i Hälsa och Välfärd på Hälsohögskolan.

I ansökan ingår medel för att finansiera doktorander, vilket är viktigt för kommande kompetensförsörjning till de medverkande lärosätenas utbildningar inom hälsa och vård. Forskarskolan beräknas att starta under hösten 2023.

– Det här är ett viktigt initiativ från Vetenskapsrådet som hjälper till att nationellt främja kompetensförsörjningen kring disputerad personal i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Det är så klart fantastiskt roligt att Hälsohögskolan finns med i en ansökan som blev beviljad medel och som dessutom ligger precis i linje med våra framtida ambitioner och ett aktuellt och angeläget område.

2022-12-07