Ny avhandling ska öka kunskapen om D-vitaminreceptorer vid hälsa och sjukdom

Den 7 april disputerade Maria Araceli Diaz Cruz på Hälsohögskolan, Jönköping University, med avhandlingen ”Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells”.

Maria Araceli Diaz Cruz disputerade den 7 april.

Avhandlingen, som består av fyra olika papers, syftar till att öka kunskapen om D-vitaminreceptorer vid hälsa och sjukdom och för detta så studerades dessa receptorer hos friska äldre individer, från sydvästra Sverige, samt i prostatacancerceller.

Att undersöka friska äldre personer hjälpte till att tolka regleringen av D-vitaminreceptorer i ett komplext system: människan – där olika faktorer som ålder, mental hälsa, genetisk bakgrund och livsstil samspelar. Studierna av prostatacancerceller ökade förståelsen för de molekylära och funktionella mekanismerna bakom denna reglering av D-vitaminreceptorer.

- Den ökade kunskapen om effekterna av dessa receptorer, till exempel hur man svarar på D-vitamintillskott eller hur det är kopplat till en prostatacancerprognos, kan på sikt gynna den äldre befolkningen, som riskerar att få D-vitaminbrist och utveckla kroniska sjukdomar som prostatacancer, säger Maria Araceli Diaz Cruz.

Den genetiska bakgrunden tillsammans med miljöfaktorer och livsstil är viktiga bidragsgivare till en individs hälsa. Den genetiska bakgrunden är ärvd och irreversibel om inte mutationer inträffar. Men livsstilsvanor, som till exempel kost, stress, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion, är modifierbara faktorer som bidrar till hälsa eller sjukdom.

En av de mest relevanta livsstilsvanorna för hälsan är att bibehålla tillräckliga D-vitaminnivåer i kroppen, eftersom D-vitamin främjar kalcium- och fosfatabsorption, stödjer nerv- och immunsystemets funktion och skyddar ben- och muskelstruktur. Extremt låga nivåer av D-vitamin, D-vitaminbrist, har blivit ett globalt folkhälsoproblem, särskilt hos den äldre befolkningen. D-vitaminbrist kan leda till flera hälsoproblem som benfraktur, minskad muskelstyrka, kardiovaskulära och autoimmuna sjukdomar, depression, och bröst-, bukspottkörtel- och prostatacancer.

Resultaten från studierna i avhandlingen kan hjälpa till att förstå vikten av en hälsosam livsstil, som inkluderar bland annat D-vitamintillskott. Det främjar hälsosamma genomiska förändringar, till exempel så kallad metylering av cancergener – eller inaktivering av dessa gener.

- Den viktigaste fördelen är att avhandlingen identifierade kandidatmarkörer i proteinet PDIA3, som är en förmodad receptor för vitamin D. PDIA3 är associerad med både D-vitamintillskott och prostatacancerprogression. Undersökningen kan leda till framtida studier där dessa markörer skulle kunna verifieras som biomarkörer i prover, såsom hos prostatacancerpatienter, eller i samband med mätningar av D-vitaminnivåer i blodomloppet, säger Maria Araceli Diaz Cruz.

Maria Araceli Diaz Cruz är ursprungligen från Spanien, där hon studerade biologi. Efter sin flytt till Sverige har hon specialiserat sig på molekylärbiologi och biomedicin med fokus på de antitumorala effekterna av vitamin D.

Opponent på disputationen var Johan Staaf, docent vid Lunds Universitet.

Läs avhandlingen

Kontakt

2022-04-27