Fina resultat och omdömen för gjuteriprojekt på JTH

Deltagare på seminarium om gjutning, lett av JTH.

Det var omkring 45 deltagare, varav sex företagsrepresentaner på gjutningsseminariet, som ägde rum på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

Gjuteriprojektet the Lean Casting project på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har varit framgångsrikt och fått mycket goda vitsord från de medverkande företagen. Projektet avslutades under ett seminarium i slutet av mars och gick då upp i forskningsprofilen Innovativ Gjuteriteknologi (Innovative Foundry Technology, IFT:JÖNKÖPING).

Attila Dioszegi, professor i gjuteriteknologi på JTH, och projektledare för seminariet.

Attila Dioszegi, professor i gjuteriteknologi på JTH, och projektledare för seminariet.

- Vi har uppnått fina resultat och kommit fram till metoder inom gjutning i projektet som man har funderat på i kanske 100 år, säger Attila Dioszegi, professor i gjuteriteknologi på JTH, och projektledare för seminariet.

Viktigast tycker han är att delprojekten har vuxit samman till en tankeverkstad där medarbetare från industrin och akademin har nått framgångar tillsammans. Det var omkring 45 deltagare, varav sex företagsrepresentanter, på seminariet, som ägde rum under två dagar på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

"De ligger verkligen i forskningsfronten"

Den första dagen ägnades åt föreläsningar och diskussioner om de akademiska och industriella resultaten inom gjuteriprojektet samt nyttan med dem. Dag två tog man den forskningen vidare in i forskningsprofilen Innovativ Gjuteriteknologi som kommer att pågå till sista februari 2028. Syftet med eventet på lång sikt är att bygga upp submiljön "Material, tillverkning och gjutna komponenter för hållbarhet" inom JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK. Den submiljön leds av Ehsan Ghassemali, docent på avdelningen för material och tillverkning på JTH. Företagsrepresentanterna på seminariet bestod av gjuterichefer, utvecklingsledare och forskningskoordinatorer med mera från Bruzaholms Bruk, Scania CV, Sinter Cast, SKF Mekan, Volvo GTO och Volvo GTT.

- Det är imponerande resultat som Attila Dioszegi och hans team har kommit fram till i projektet, vilket medför bättre hållfasthet och minskade defekter i vårt gjutgods. De ligger verkligen i forskningsfronten, säger Pål Schmidt, materialspecialist på Volvo GTT, som tidigare påpekat att det Attila Dioszegi och hans kollegor inte känner till om gjutning är inte värt att veta.

"Har gett en kompetenshöjning"

Fredrik Wilberfors, technical manager på Scania CV, är mycket nöjd med gjuteriprojektet.

- Rent konkret har det gett oss en kompetenshöjning på företaget. Vi är en stor användare av gjutgods så de här frågorna är ständigt aktuella för oss. Vi medverkar gärna i JTH:s fortsatta forskningsprojekt inom gjutning, säger han.

Fredrik Wiberfors, Scania, och Pål Schmidt, Volvo GTT på Stora Hotellet Elilte i Jönköping.

Fredrik Wilberfors, Scania, och Pål Schmidt, Volvo GTT, är mycket nöjda med resultaten från Gjuteriprojektet.

2022-04-11