Bokrelease av handbok för första linjens chefer

Från vänster: Denis Coelho, docent, Annette Sandback, organisationspsykolog på Scania CV, Johan Karltun, docent och projektledare, och Anette Karltun, docent. Även Karin Havemose och Sofia Kjellström på JU har arbetat med handboken.

Från vänster: Denis Coelho, docent, Annette Sandback, organisationspsykolog på Scania CV, Johan Karltun, docent och projektledare för handboken, och Anette Karltun, docent. Även Karin Havemose, universitetslektor, och Sofia Kjellström, professor, har arbetat med handboken.

I slutet av mars var det bokrelease på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för titeln ”Handbok för första linjens chefer”, som en grupp forskare och lärare på JU har tagit fram i samarbete med Fagerhults Belysning och Scania.

- Att lägga tid på ledarskap i allmänhet, och på att utveckla första linjens chefer i synnerhet, är en investering som lönar sig, säger Johan Karltun, docent i arbetsorganisation på JTH och projektledare för handboken.

I projektgruppen på JU, som har skrivit boken ingår förutom Johan Karltun även Anette Karltun, docent i arbetsorganisation på JTH, Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation på JTH, Denis Coelho, universitetslektor på JTH, och Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Hälsohögskolan.

"Utan dem stannar processerna"

Arbetet med handboken har skett inom ramen för forskningsprojektet Reacts, som syftar till att besvara frågorna hur första linjens chefer kan möta förväntningar på produktivitet, lönsamhet och en bra arbetsmiljö med mera samtidigt som de utsätts för dagliga störningar inom verksamheten.

– I tider när vi pratar väldigt mycket automatisering så får vi inte glömma bort att utveckla människorna. Det är människorna som gör att systemen överhuvudtaget fungerar och utan dem så stannar processerna, säger Johan Karltun.

Ingrid Wadskog, vd på JTH, tycker att handboken blev väldigt fin och att det var roligt att så många från företagen i projektet slöt upp till bokreleasen.

- Det här är ett bra exempel på och ett tydligt resultat av JTH:s nära samverkan med näringslivet, säger hon.

Två kvällar för att läsa boken

Handboken kommer att användas som arbetsmaterial inom tillverkningsindustrin och Anette Karltun är särskilt nöjd med att den är tydlig och lätt att ta till sig.

- Vi hade som riktmärke att man skulle kunna ta sig igenom handboken på två kvällar och det nålsögat har vi passerat. Det här är samverkan i praktiken och boken kan användas av chefer även utanför industrin, säger Anette Karltun.”

Chefer på Scania och Fagerhults Belysning har bidragit till handboken med insikter från deras dagliga arbeten för att underlätta för första linjens chefer i både det dagliga och det strategiska arbetet.

"Stor användning av handboken"

André Thorsell, produktteknisk chef på Scania, och Daniel Hjerpe, produktionsledare på Fagerhults Belysning, anser att de som börjar som första linjens chefer kommer ha stor användning av handboken och att den kan hjälpa även dem som har jobbat som chef ett tag att utveckla sin ledarroll.

- Man kan behöva lite extra stöttning på vägen som första linjens chef och det får man genom den här handboken, säger André Thorsell.

Ladda ned handboken för första linjens chefer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om handboken för första linjens chefer här Word, 27.6 kB.

André Thorsell, produktteknisk chef på Scania, och Daniel Hjerpe, produktionsledare på Fagerhults Belysning på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

André Thorsell, produktteknisk chef på Scania, och Daniel Hjerpe, produktionsledare på Fagerhults Belysning, menar att första linjens chefer kommer ha stor användning av handboken, som finns både i tryckt och digitalt format.

2022-04-07