Grönt ljus för forskningsprojekt om uttjänt belysning

Glödlampor. Foto: Unsplash

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) har fått forskningsprojektet ”Kasta eller återvinna” om cirkulär ekonomi och uttjänt belysning beviljat av Energimyndigheten. Foto: Unsplash

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University har fått forskningsprojektet ”Kasta eller återvinna” beviljat av Energimyndigheten. Det handlar om cirkulär ekonomi och uttjänt belysning och leds av Annika Jägerbrand och Christoph Merschbrock på Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på JTH.

- Det är fantastiskt roligt och spännande att vi får möjlighet att fördjupa oss i detta viktiga ämnesområde och att kunna samverka med RISE och University of Paul Sabatier i denna aktuella fråga, säger Annika Jägerbrand, projektledare för "Kasta eller återvinna".

Utvecklingen av belysning och ljuskällor går snabbt och det innebär att LED-produkter kan innehålla olika metaller beroende på tillverkaren. Det komplicerar resursåtervinningen och ökar risken för att de slängs istället för återvinns. Det kan också vara så att belysningen återvinns i olika grad beroende på lokala och nationella bestämmelser. Därför ska Annika Jägerbrand och Christoph Merschbrock med flera kika närmare på vad som händer med uttjänt belysning som kasseras.

- Det känns som ett mycket relevant projekt med tanke på Jönköping Universitys mål och arbetet mot hållbar utveckling, säger hon.

Energimyndigheten bedömer att projektet har en relevant och aktuell frågeställning, ett brett samhälleligt intresse och att det kan bidra till den pågående livscykelanalysutvecklingen. Myndigheten beviljar ett stöd motsvarande 100 procent av de stödgrundade kostnaderna, dock högst 800 000 kronor. Förstudien ska pågå mellan 1 september 2020 till 31 mars 2022 och genomförs inom ramen för programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet EELYS.

I projektet ”Kasta eller återvinna” ingår förutom Annika och Christoph även forskaren Maria Nilsson Tengelin, RISE, och professor Georges Zissis från Toulouse III University - Paul Sabatier i Frankrike.

2020-06-26