JU har fått klartecken att genomföra webbinarier mot yrkesverksamma.

KK-stiftelsen har lämnat klartekcen till Jönköping University till ett forskningsprojekt om webbinarier riktade mot yrkesverksamma inom polymer- och metallindustrin. Foto: Unsplash

Klartecken för webbinarprojekt för livslångt lärande

Med anledning av coronaviruset utforskas behoven av särskilda insatser mot näringslivet. Jönköping University (JU) har nu fått klartecken från KK-stiftelsen för forskningsprojektet WEBLEARN inom det livslånga lärandet som fokuserar på yrkesverksamma inom metall- och polymerindustrin.

- Det är med stor glädje vi tar emot ytterligare ett generöst bidrag (tre miljoner kronor) från KK-stiftelsen, säger Ehsan Ghassemali, projektledare för WEBLEARN.

Ehsan Ghassemali, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

"Webbseminarierna kommer att inspirera till innovation, förbättrad produktkvalitet och ökad global konkurrenskraft", säger Ehsan Ghassemali, projektledare för WEBLEARN.

WEBLEARN med Ehsan Ghassemali som projektledare och Madelene Zetterlind som biträdande projektledare bygger vidare på deras tidigare projekt Gjuterimagistern 3.0, men det omfattar även komponenttillverkning inom metall- och plastindustrin. WEBLEARN syftar till att ta fram en serie av 30-40 webbinarier för en snabb och effektiv utbildning av yrkesverksamma.

- Förutom den långsiktiga utbildningen finns ett behov av korttidsutbildningspaket mot yrkesverksamma som en del i det livslånga lärandet. Särskilt nu under Coronakrisen. WEBLEARN syftar till att tillgodose det brådskande behovet, säger Ehsan Ghassemali.

Gjuterimagistern var ett framgångsrikt online-masterprogram inom JU och har inspirerat till ett antal andra nya pedagogiska aktiviteter på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och JU. Däribland alltså WEBLEARN, vilket har föregåtts av en kontinuerlig dialog med industrierna som var delaktiga i Gjuterimagistern 3.0. Webbseminarierna baseras på aktuella industriella behov för att underlätta en effektiv och snabb inverkan på den svenska metall- och plastbranschen.

- Webbseminarierna kommer att inspirera till innovation, förbättrad produktkvalitet och ökad global konkurrenskraft. Vidare kommer kompetensen som utvecklas genom webbinarierna att leda till en snabbare återhämtning för branschen när krisen är över.

Webbinarierna, vilka inte kommer att ta mycket tid i anspråk för deltagarna, startar i november eller december och ska genomföras under två år i ämnen kopplade till metall- och polymerindustrin.

- Vi kommer i höst att nå ut till ett stort antal företag för att kartlägga deras behov av kompetensutveckling inom komponenttillverkning på avancerad nivå, säger Ehsan Ghassemali.

2020-06-25