Traditioner och äkta vara – nyckelbegrepp för att marknadsföra småländskt glas

Foto: Alexei Novikov | Dreamstime.com

Vad är det som kännetecknar glasrikets unika egenskaper och hur används detta för att marknadsföra äkta hantverk, till en allt mer krävande målgrupp som ständigt utmanas av ett flöde av olika budskap? Det tittar Songming Feng, doktorand i företagsekonomi, närmare på i sin avhandling.  

Songming Feng

Songming Feng disputerade på Jönköping International Business School 17 juni med avhandlingen Craft production in the Kingdom of Crystal (Glasriket) and its visual representation: Constructing authenticity in cultural/marketing production.

Konsumenternas efterfrågan av äkta vara har bidragit till att fler och fler varumärkesägare strävar att inkludera det genuina och hantverksmässiga i sina varumärken. Känslan av äkthet är lätt att känna igen men svårare att skapa. En genomsnittlig svensk exponeras för ett enormt flöde av kommersiella budskap dagligen, vilket innebär att det är viktig för företag att bemöta konsumenternas behov av det som är äkta och genuint.

Avhandling belyser hur glastillverkarna i Glasriket skapar och definierar en känsla av äkthet och på så vis bygger ett starkt varumärke. Avhandlingen diskuterar också olika paradoxer eller oklarheter som kan uppstå när begreppet ’äkthet’ ska definieras och skapas. Ytterligare lyfts strategier, som formar vår förståelse av vad som är äkta, samt hur märken och marknadsförare skapar och utvecklar bilder av äkthet.

Läs mer om avhandlingen på Jönköping Universitys bloggportal Vertikals.

Läs avhandlingen här

2020-06-24