Tre licentiatseminarium samma vecka på JTH

Movin Sequeira och Maria Riveiro, Teknologie doktor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Movin Sequeira tillsammans med Maria Riveiro, docent i informationsteknologi på JTH och examinator i samband med Movin Sequeiras licentiatseminarium.

Under samma vecka i slutet av maj genomfördes tre licentiatseminarium på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Samtliga respondenter fick sina framläggningar godkända.

Alexander Vestin på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Alexander Vestins forskning handlar kortfattat om vad smart trähustillverkning innebär och hur den skulle kunna uppnås.

Movin Sequeira hade sitt licentiatseminarium på JTH den 26 maj. Titeln på hans licentiatuppsats är: "Developing Decision-Support for Tools for Evaluation of Manufacturing Reshoring Decisions."Hans forskning fokuserar på att utveckla verktyg som stöder beslutsprocesser för att flytta tillbaka företags tillverkning till hemlandet, även känd som ”reshoring”.

Shamnath Thajudeen och Alexander Vestin hade sina licentiatseminarium samma dag, den 28 maj. Titeln på Shamnaths licentiatuppsats är: “Supporting the Design Phase of Industrialised House Building Using a Product Platform Approach. A Case study of a Timber-based Post and Beam Building System”. Hans forskning syftar till att utröna medel för att stödja och förbättra konstruktionsfasen för den industriella husbyggnaden genom att använda en produktplattforms-strategi.

Titeln på Alexander Vestins licentiatuppsats är “Smart Manufacturing for the Wooden Single-Family House Industry”. Den handlar kortfattat om vad smart trähustillverkning innebär och hur den skulle kunna uppnås.

Shamnath Thajudeen och Salem Seifeddine, forskningschef på JTH.

Shamnath Thajudeen gratuleras här av Salem Seifeddine, forskningschef på JTH.

2020-06-10