Entreprenöriell erfarenhet ger lägre lön visar ny avhandling

I sin avhandling, Post-entrepreneurship productivity, har Emma Lappi, Jönköping International Business School, undersökt vad som händer när entreprenörer lämnar företagandet för en anställning. Bland annat visar det sig att de får sämre lön än sina kollegor.

Emma Lappi

Emma Lappi disputerade 5 juni, på Jönköping International Business School, Jönköping University, med sin avhandling Post-entrepreneurship productivity. Avhandlingen består av fyra olika artiklar som tittar på på hur arbetslivet ser ut för entreprenörer som lämnar företagandet för en anställning.

Bland annat har hon tittat på hur individernas löneutvecklingser ut efter avslutat företagande och en övergång till vanlig anställning. Studien visar bland annat att det är stora ojämlikheter - tidigare entreprenörer tjänar betydligt sämre än sina kollegor och att det tar tid att komma ifatt. För lågutbildade före detta entreprenörer tar det i genomsnitt fem år, medan högutbildade efter sju år fortfarande ligger efter sina kollegor. 

Avhandlingen visar däremot att de före detta entreprenörerna är lika produktiva som övriga anställda - och mer produktiva än anställda som tidigare har varit arbetslösa. Den analyserar även hur medarbetare med tidigare erfarenhet av entreprenörskap är relaterade till företagets produktivitet. Här visar resultaten visar att det ökar produktiviteteten i företaget att ha fler tidigare företagare som anställda.

Se Emma Lappi prata mer om sin avhandling i videon ovan. På grund av rådande omständigheter gjordes intervjun via Zoom och därför är bildkvalitén begränsad.

Läs Emma Lappis avhandling här

2020-06-10