Ny avhandling om digital stress

Magdalena Stadin, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University, disputerade 5 juni med sin avhandling "The digitalised work environment: Health, experiences and actions".

Magdalena Stadins avhandling, The digitalised work environment: Health, experiences and actions, handlar om den digitala arbetsmiljön med fokus på den psyko-sociala arbetsmiljön och digital stress, eller teknologistress (från engelskans technostress) som man också säger.

Avhandlingen visar bland annat att den digitala stressen är främst förekommande hos personer med en hög socioekonomisk position, då främst chefer. Ser man det uppdelat på branscher så är det vanligast hos chefer inom hälso- och sjukvård och annan samhällsservice, där ca 84% rapporterar att de upplever det. Det är även vanligt  hos chefer inom utbildning.

Se Magdalena Stadin prata mer om sin avhandling i videon ovan. På grund av rådande omständigheter gjordes intervjun via Zoom och därför är bildkvalitén begränsad.

Läs avhandlingen här

Magdalena Stadin presenterar sin avhandling

Magdalena Stadin presenterar sin avhandling

2020-06-08