Ny docent studerar jordbrukets roll inom ekonomisk utveckling

Pia Nilsson, docent i ekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), ger oss en inblick i sina forskningsfält och ämnet för sin docentföreläsning: ”Agriculture, Economic Development & Policy".

(phoot: Richard Bell)

Pia Nilsson, docent i ekonomi vid JIBS.

Vad har du för forskningsbakgrund?
Mitt forskningsfokus ligger i skärningspunkten mellan regional ekonomi och utvecklingsekonomi. Jag är särskilt intresserad av de ekonomiska aspekterna av jordbruksomvandling och förutsättningarna för landsbygdsutveckling och utveckling drivet av jordbruk i eftersatta regioner. Detta intresse har koppling till min bakgrund inom urban och regional ekonomi samt jordbruksekonomi, vilket har påverkat vilka frågor som jag är intresserad av inom utvecklingsekonomi.

Varför är du intresserad av det här området?
Forskning som fokuserar på regionala ojämlikheter, orsakerna bakom sådana ojämlikheter och den roll som olika utvecklingsstrategier kan spela för att överbrygga klyftor mellan regioner är väldigt relevant ur ett politiskt perspektiv. Sådan forskning kan bidra till ny, politiskt relevant kunskap kring fördelningen av, och bönders möjlighet att dra nytta av, politiska åtgärder för landsbygdsområden och jordbrukssektorn.

Varför har du valt att bedriva din forskning vid JIBS?
Därför att JIBS är en verkligt internationell miljö och man får jobba med sådana fantastiska kollegor.

Vad handlade din docentföreläsning om?
Föreläsningen berörde tre ämnen: Jordbruk, ekonomisk utveckling och politik, och handlar om jordbrukets roll inom ekonomisk utveckling, med ett särskilt fokus på eftersatta regioner. Den tog även upp den roll som olika typer av jordbrukspolitik spelar för att skapa förutsättningar för tillväxt inom jordbruket, och samtidigt minska inkomstklyftor.

Varför är detta ett viktigt ämne att tala om?
Det är viktigt att öka förståelsen kring de utvecklingsstrategier eller den politik som har potential att gynna tillväxt inom jordbrukssektorn och minska klyftorna genom att fokusera på välbefinnande och levnadsvillkor i eftersatta regioner. En stor majoritet av världens fattiga lever i landsbygdsområden och är direkt beroende av jordbruket för sin inkomst, vilket innebär att tillväxt inom jordbrukssektorn kan ha en direkt påverkan på fattigdom och ojämlikhet.

Vad betyder det för dig att bli docent?
Jag är säker på att det finns flera klara fördelar, men jag är glad över att bara kunna fortsätta att göra vad jag har gjort hittills; arbeta med en mångfald olika forsknings- och utbildningsaktiviteter i en internationell miljö med fantastiska möjligheter att resa.

Pia Nilsson höll sin docentföreläsning, "Agriculture, Economic Development & Policy” torsdagen den 17 januari vid JIBS.

2019-01-31