Forskare säger: Nej till åldersdiskriminering!

Den 29 juni 2018 möttes forskare från hela Europa under en konferens Towards a World for All Ages i Bratislava. Monika Wilińska, docent vid Hälsohögskolan, Jönköping University, gav en föreläsning med titeln: "Varför har vi inte blivit av med åldern ... än."

Konferensen var en del av det arbete som gjordes av COST IS1402, ett EU-finansierat program som gör det möjligt för forskare att inrätta sina tvärvetenskapliga forskningsnätverk i Europa och utöver.

2019-01-18