Roy Andersson ny docent

Den 17 december håller Roy Andersson sin docentföreläsning "Vilken strategi har framgångsrika resilienta företag och organisationer?".

I sin föreläsning kommer han att beskriva och förklara hur olikafilosofier inom kvalitetsstyrning kan kombineras i leverans- och efterfråganskedjan för att göra den mer flexibel. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ, och bygger på teorier och litteratur om TQM, Lean, Agile och Six Sigma.

2015-12-15