Cecilia Bjursell är ny docent i företagsekonomi

Samverkan och kvalitet är nyckelbegrepp som ofta dyker upp när man talar om styrning och ledning av organisationer. Men vad betyder de egentligen? Och vilka konsekvenser får det för organisationen om vi lägger olika betydelse i begreppen? Det har Cecilia Bjursell undersökt i sin forskning.

Den 4 december höll Cecilia Bjursell sin docentföreläsning ”Samverkan och kvalitet i utbildningsledning” vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Under föreläsningen berättade Cecilia Bjursell om hur begrepp som ”samverkan” och ”kvalitet” kan ge en illusion av samhörighet och förståelse i en organisation, samtidigt som de kan försvåra problemlösning och vidareutveckling.

”Stora ord” som samverkan och kvalitet har en dubbelbottnad karaktär. På en ytnivå kan de främja att individer i en organisation får en handlingsinriktning och känner gemenskap medan en fördjupad analys visar att olika tolkningar lever sida vid sida. Detta kan bli problematiskt om en föreställning förs fram som dominant i förhållande till övriga, något som ofta förekommer, förklarade hon.

Under föreläsningen presenterade hon en aktuell empirisk studie som illustrerar de samexisterande föreställningar som finns kring samverkansbegreppet inom universitets- och högskolevärlden.

Samverkan mellan svenska lärosäten och det omgivande samhället finns inskrivet i högskolelagen som en central uppgift kopplad till forskning och undervisning. Det finns dessutom många intressenter i samhället som kräver ökad samverkan. Men om vi ser närmare på argumentationen upptäcker vi att de efterfrågar olika innehåll.

Cecilia Bjursell förklarade också att det finns en central grupp som sällan tillfrågas i diskussionen om samverkan och kvalitet, nämligen forskare och lärare. För att belysa de betydelseskillnader som finns presenterade hon en modell över vad hon kallar för samverkanszoner.

Forskare och lärare tänker sig att samverkan sker i många sammanhang och med många olika sorters aktörer både inom och utanför akademin. När näringsliv och studenter talar om samverkan avser de samverkan mellan lärosätet och en extern aktör.

Cecilia Bjursell disputerade 2007 i företagsekonomi vid Linköpings universitet med en avhandling om integrationsprocessen i företagsfusioner. Hennes nuvarande forskning rör sig huvudsakligen på två områden: kunskap och lärande i organisationer samt utbildningsledning. 

2015-12-07