Årets JUlkalender är här!

Tomtar och snöbollar i all ära, men på JU räknar vi ner till julens ankomst genom att berätta om vår forskning.

Varje dag fram till den 24 december öppnar vi en ny lucka i kalendern, och låter en av våra forskare svara på en fråga. Hur sitter en protes fast på kroppen? Har man rätt att bli bortglömd i det digitala samhället? Varför har vi så många möten på jobbet och vad är den vanligaste myten om familjeföretag?

2015-12-01