Prestigefullt pris till professor vid JIBS

Björn Westberg fick ta emot pris i Italien.

I slutet av maj 2015, inför konferensen EATLP i Milano, hölls en konferens för skattefrågor kring den digitala ekonomin. Under konferensen delades det prestigefulla Italian Tax Price of CIRTE (International and Interuniversity Centre of Research in European Tax Law, Italy) ut. Priset gick till professor Björn Westberg med motiveringen:

Professor Westberg har gett ett betydande bidrag till utvecklingen av forskningen inom EUs skattelagstiftning, samt bidragit avsevärt till EUs skatteintegrering.

Priset delades ut av Prof. Lorenzo Del Federico, Director of the CIRTE. Björn Westberg är professor i finansrätt vid JIBS. Läs mer om honom och hans forskning här.2015-06-05