Lärande för entreprenörer som förändrar världen

Sociala entreprenörer kallas de människor som startar företag, inte i första hand för att tjäna pengar, utan för att förbättra världen. Deras lärande är i fokus i en ny doktorsavhandling.

Duncan Levinsohn har arbetat tillsammans med en organisation som med stöd av Sida ordnar korta och intensiva kurser, så kallade acceleratorer, för sociala entreprenörer. Han har undersökt hur en sådan utbildning ska utformas för att bli så bra som möjligt, och hur utbildningen påverkar deltagarnas verksamheter.

De flesta forskare kan få vänta i flera år innan deras forskningsresultat förvandlas till praktisk användning. Men i Duncan Levinsohns fall fick han se resultat direkt, eftersom organisationen till stor del utformade varje ny accelerator efter hans forskning.

– Jag kunde intervjua deltagarna på fredagen och förväntas lämna in en rapport nästa onsdag, berättar Duncan. Det var krävande men jätteroligt. Det blev också en ständig dialog med dem som jobbar med detta. De kunde ifrågasätta mina bedömningar eller lägga till saker, vilket ju är mycket bättre än att man publicerar en massa dumheter.

Entreprenörer är praktiska människor som lär sig genom att testa saker. Men en ganska stor andel går ändå något slags utbildning i entreprenörskap. Trots det handlar den mesta forskningen i ämnet om lärandet i den egna verksamheten. En handfull forskare har också tittat på traditionella entreprenörers lärande i acceleratorer, men Duncan är en av de första som specialiserat sig på sociala entreprenörer.

– Välfärden kostar mer och mer, och världen står inför stora utmaningar när det gäller miljöfrågor och sociala frågor. Därför blir sociala entreprenörer allt viktigare i samhället, och då är det viktigt att deras företag lyckas och att vi vet hur de lär sig och vad som fungerar, säger han.

Under tre år har han följt totalt tjugofyra stycken sociala entreprenörer som utbildats i tre olika acceleratorer. Han har undersökt vad som händer under och efter programmet och hur deras företag utvecklats, men fokus har legat på själva lärandet.

– Det jag har kommit fram till är att lärandet i en accelerator är något man skapar tillsammans, säger Duncan. Från början trodde jag att det gällde att hitta det perfekta upplägget, men sedan insåg jag att det är omöjligt. Varje deltagare tar med sina egna förväntningar, sin bakgrund och sina planer. Därför blir varje kurs annorlunda, även om upplägget förblir ungefär detsamma.

Duncan är särskilt intresserad av sociala entreprenörer som verkar i utvecklingsländer. Entreprenörerna som deltog i de acceleratorer som han studerat kom från alla delar av världen och hade mycket olika bakgrund, allt från före detta barnsoldater till högt uppsatta chefer. Det gav upphov både till givande möten och konflikter, och han blev starkt berörd av deltagarnas berättelser.

– Det här forskning som engagerar hjärtat!

Duncan Levinsohn försvarade framgångsrikt sin avhandling No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators den 5 juni på Jönköping International Business School.

Länk till avhandlingen i datbasen DiVA


2015-06-05