Peter Warda spikar sin avhandling

Peter Warda, doktorand i nationalekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 17 december.

Spikningen av avhandlingen "Knowledge, Location and Trade" äger rum onsdagen den 17 december klockan 11.30 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den etthundraförsta på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Disputationen äger rum fredagen 30 januari 2015.

2014-12-16