Utveckling av turistnäringen

Tre forskare från JIBS har fått 1 400 000 kr för ett projekt där de kommer att jämföra innovation i besöksnäringen med innovation i andra branscher.

Projektledare är Mikaela Backman, doktor i nationalekonomi. De två andra forskarna bakom ansökan är Johan Klaesson, professor i nationalekonomi och Özge Öner, som är doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm.

– Inom den ständigt växande besöksnäringen, som numera utgör grunden i tjänstesektorn, råder det fortfarande en stor brist på enighet om vad en innovation egentligen är och hur den uppstår, men framför allt gällande hur innovationer inom branschen ska mätas, säger Özge Öner.

Det är därför forskarna nu vill identifiera, samla in data om, och analysera innovationsverksamhet inom den svenska besöksnäringen.

Forskningsmedlen delas ut av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, vars syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen (t.ex. hotell, restauranger, transporter och detaljhandel), och som bidrar till en positiv utveckling av näringen.

– Forskningen, och med den finansieringen, har oftast fokus på innovation inom teknik- och IT-områdena. Svensk besöksnäring har högt uppsatta tillväxtmål, ska vi nå dem är det nödvändigt att stärka innovationsförmågan i branschen. Därför är denna forskningssatsning så viktig, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har fått samma belopp, för projekt som också rör innovationer i besöksnäringen.


2014-12-09