Hög stressnivå i familjen kan påverka barnets immunförsvar

Hög stressnivå i familjen kan leda till att barnets immunförsvar påverkas. Det visar en forskargrupp vid Hälsohögskolan i Jönköping och vid Hälsouniversitetet i Linköping i en studie som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Journal of Immunology.

Vårt immunförsvar har till uppgift att skydda oss mot bakterier och virus. Kroppen är även utrustad för att hantera vardaglig stress, det vill säga stress som är kortvarig. Däremot kan en svår stressituation eller ett långvarigt stresspåslag påverka immunförsvaret negativt. Ett exempel på det kan vara att förlora en nära anhörig eller inte känna kontroll över sin situation.

Forskningsstudien visar att barnen i de högstressade familjerna hade en hög kortisolnivå, vilket är ett biologiskt mått på stress. Detta stöder att barnen har varit stressade. Resultaten från forskningsstudien pekar även mot att en hög stressnivå påverkar immunförsvaret negativt det vill säga att immunförsvaret inte är lika motståndskraftigt när kroppen utsätts för en hög stressnivå. Istället reagerar immunförsvaret mot ämnen i kroppen som borde lämnas ifred.

I studien ingick familjer med femåriga barn (hämtade ur ABIS-studien (Alla barn i sydöstra Sverige)). Föräldrarna har svarat på frågor om stress och även fått ange vilka svåra livshändelser som påverkat familjen, till exempel skilsmässa eller arbetslöshet. Utifrån svaren på frågorna har forskargruppen identifierat en grupp av barn där det kan förmodas finnas en hög stressnivå i familjen och en grupp av barn där stressnivån kan förväntas vara mer normal.

Forskargruppen vid Hälsohögskolan i Jönköping kommer att arbeta vidare med projektet för att förstå mer om hur en hög stressnivå kan påverka kroppen. Denna gång kommer forskarna att vända sig till ungdomar i åldersgruppen 18-22 år.

- Dessa ungdomar kan själva berätta om de har varit med om negativa upplevelser under barndomen och också vad som händer i deras liv just nu, berättar Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan, som kommer att leda även det fortsatta forskningsprojektet.

Artikeln Psychological stress in children may alter the immune response publiceras idag i tidskriften Journal of Immunology (2014, doi: 10.4049/jimmunol.1301713)

Kontaktuppgifter:
Maria Faresjö, professor i Biomedicinsk laboratorievetenskap Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
E-post: maria.faresjo@hhj.hj.se
Mobiltelefon: 0709- 79 70 31

2014-02-06