Forskningsrådgivare för Unicef

Claudia Gillberg, lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, är sedan oktober 2013 verksam som forskningsrådgivare i Unicefs initiativ Rättighetsbaserad skola – ett projekt som ska undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention. Läs en intervju på Encells webb


2014-02-06