Diagnostikforum 2013

1-3 oktober är Hälsohögskolan en av arrangörerna vid Diagnostikforum 2013, en nationell mötesplats för biomedicinska analytiker med fokus på diagnostik och metoder bortom de traditionella disciplingränserna.

2013-09-30