Populärvetenskapligt om forskning i Högskriften

Nu finns nya numret av högskolans tidning Högskriften ute! Läs intervjuer med forskare som deltar i Forskarfredag 27 september.

2013-09-26