Miljonbelopp till folkrörelse som främjar aktivitet och trygghet

Hälsohögskolan i Jönköping deltar i just nu i ett projekt med Landräddningen, en nationell stödorganisation som erbjuder hjälp till behövande människor utanför hemmet.

2013-09-26