Utökad export av kunskap till Afrika

Internationella Handelshögskolan ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda.

2013-09-23