Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

Familjeföretag är komplexa. Inom varje företags identitet finns flera egenskaper som vid första anblicken kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv, för att ta reda på hur dessa egenskaper i stället för att ses som motsatser kan anses komplettera varandra.

2013-09-16