Att coacha teamen i vårdens frontlinje

En ny modell för att coacha team inom hälso- och sjukvården kan vara en viktig hjälp i förbättringsarbetet. Modellen är ett av resultaten i den doktorsavhandling som Marjorie Godfrey försvarar på Hälsohögskolan i Jönköping på torsdag.

2013-09-04